Privacybeleid

Privacybeleid Op je Buik

 

Privacybeleid

Op je Buik, gevestigd aan Chopinstraat 6 6904JD Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.opjebuik.nl
Chopinstraat 6
6904JD Zevenaar
+31624579802

Eva van der Haring is de Functionaris Gegevensbescherming van Op je Buik Zij is te bereiken via info@opjebuik.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Op je Buik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Op je Buik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Op je Buik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Op je Buik analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Op je Buik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op je Buik neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Op je Buik)tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Op je Buik bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:
Personalia >tenminste 7 jaar > Boekhoudverplichting
Adres en E-mail > tenminste 7 jaar > Boekhoudverplichting
Bankgegevens > tenminste 7 jaar > Boekhoudverplichting
BTW en KVK gegevens van Professionele afnemers > tenminste 7 jaar > Boekhoudverplichting
IP gegevens ivm analyse voor wat betreft het gebruik van onze website > 5 jaar > Analyse doeleinden
Verhuurcontracten > tenminste 7 jaar> Boekhoudverplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Op je Buik verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Op je Buik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op je Buik gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Op je Buik gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies verwijderen hoe doe je dat?
Cookies verwijderen in Internet Explorer 7 & 8
1. Klik op Extra
2. Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
3. U hebt de volgende mogelijkheden:
• In Internet Explorer 7: Klik op Cookies verwijderen, Ja en vervolgens opSluiten.
• In Internet Explorer 8: Schakel het selectievakje Cookies in en klik vervolgens op Verwijderen.
4. Klik op OK.

Cookies verwijderen in Firefox
1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy.
2. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
3. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan

Cookies verwijderen in Chrome
1. Klik op het steeksleuteltje rechtsbovenin.
2. Klik op instellingen
3. Kies tab Geavanceerde opties.
4. Klik onder Privacy op de button Browsegegevens wissen…
5. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat.
6. Klik op ‘browsergegevens wissen’

Cookies verwijderen in Safari:
1. Open safari. Dit is het blauwe icoon in de vorm van een kompas.
2. Kies bovenin voor Safari, en klik op Voorkeuren.
3. Klik bovenin het nieuwe venster op “Beveiliging” (Met het slotje).
4. Klik op Toon cookies.
5. Klik op “Verwijder alles”, en vervolgens nog een keer op “Verwijder alles”

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Op je Buik en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@opjebuik.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Op je Buik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Op je Buik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@opjebuik.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid.
Op je Buik doet er alles aan om haar privacybeleid up to date te houden om te voldoen aan de Europese wetgeving.
Op je Buik adviseert daarom regelmatig het privacybeleid te controleren op wijzigingen.

Momenteel is de site onder constructie en laad de site niet direct de foto's 1 x vernieuwen doet wonderen. Excuus voor het ongemak. Sluiten

WhatsApp chat WhatsApp met mij